Berkuat kuasa pada 1 September 2015, kerajaan Malaysia telah mewajibkan beberapa negeri memisahkan sampah mereka di sumbernya, di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672). SWM secara aktif mempromosikan inisiatif SAS melalui aktiviti darat, bahan promosi dan pameran jalan raya awam.

 

Untuk maklumat lebih lanjut, lawati http://www.kpkt.gov.my/separationatsource/en/